Velfærd via vækst

Velfærd via vækst er en grundholdning til, hvordan Odense skal udvikle sig til at blive en bedre by for alle. Og hvor løsningen på ønsket om mere velfærd ikke er skattestigninger. Det er heller ikke bare at bruge flere penge på at gøre det samme, som kommunen altid har gjort. Vi skal derimod skabe gode rammer for vækst i vores kommune. Det vil få flere af de mange ledige i job, og dermed medvirke til en stærk økonomi. For os er målet at udvikle velfærdsydelserne med flere frie valg, så den enkeltes livskvalitet stiger.

Derfor ser vi efter løsninger og beslutninger, der rækker ud i fremtiden. Beslutninger, der skaber værdi og forandringer i byen. Både hvad angår velfærd, arbejdspladser og generel byudvikling. Det har altid været vigtigt for Konservative at søge indflydelse og tage et medansvar for byens udvikling, og det gør vi dels ved at blive i de store forlig og aftaler, som vi har indgået, dels ved hele tiden at komme med gode, konkrete forslag til, hvordan vi opnår velfærd via vækst.

Hos Konservative har vi altid et blik for hverdagen. Et blik for det, der betyder allermest i vores dagligdag. Tingene skal fungere. Det skal være let at komme frem og tilbage mellem hjem, job, skole, indkøb og fritidsaktiviteter. Vores børnepasning og skoler skal fungere, og levere den kvalitet, som gør at vi kan være trygge ved at aflevere vores børn. I det hele taget betyder tryghed rigtig meget. Vores ældre skal være trygge, og vi skal generelt have følelsen af tryghed i vores hverdag. Det skal være trygt at færdes og vi skal være trygge i vores nærmiljø. Vi skal også være trygge ved, at vi ikke pludselig bliver udsat for økonomiske overraskelser fordi politikerne vil eksperimentere med at sælge vores fjernvarme eller kaster sig ud i prestigeprojekter.

At have et blik for hverdagen kræver at have visioner og drømme for vores by. Visioner og drømme om en endnu tryggere by, med bedre kvalitet i børnepasning, skoler og ældrepleje – og mere omsorg for de svageste. Visioner og drømme for en by, hvor det er let at komme omkring og hvor virksomheder ønsker at etablere sig og skabe arbejdspladser.

Vores vision er, at livet skal leves trygt og godt. Både i byen og i vores forstæder. At alle har adgang til en lokal skole, fritidsaktiviteter og til at sikre børnene en god og sund opvækst i et trygt og godt klima. Det er vores blik for fremtiden.