Et blik for det lokale fællesskab

Livet leves i vores hjem, og i vores lokale miljø. Det gælder sådan set ligegyldigt, hvor vi bor. Vi handler i vores lokale butikker, benytter det lokale pizzeria, den lokale frisør og vores børn går i en daginstitution eller skole i nærheden af vores hjem, og til fritidsaktiviteter i det lokale foreningsmiljø. Særligt udtalt er det selvfølgelig nok i vores forstæder, hvor fællesskabet med naboerne – hen over hækken – måske trives stærkest.

Uanset hvor, så er nærmiljøet noget, som vi synes skal styrkes. Opmærksomheden på hinanden, den nære og personlige omsorg og den gensidige hjælp som man finder blandt naboer og venner er ganske enkelt kernen i civilsamfundet. Uden dét, så ville vores velfærdssamfund bryde sammen på ingen tid.

Ingen skolelukninger

Derfor ønsker vi at styrke det lokale fællesskab mest muligt. Først og fremmest, så giver vi en garanti for, ingen skoler bliver lukket. Vi går ikke ind for, at børn skal gå i skole langt fra hjemmet fordi de skal tvinges til fx at bytte skole med børn i Vollsmose.

Vi ønsker at styrke lokalområderne ved at få de lokale klubtilbud tilbage på skolerne. Vi var imod da de blev lukket – og vi har kæmpet for at få dem tilbage siden.

Og så skal børn i øvrigt have tid til fritid. Uanset om det gælder den lokale fodboldklub eller spejderforening, så skal dit barn ikke forhindres i at have fritidsinteresser på grund af unødvendigt lange skoledage. For foreningslivet kan give noget, som skolen ikke kan tilbyde. Og familien skal have mere tid sammen. Samtidig har de lange skoledage i folkeskolen hverken medført højere karakterer, eller at eleverne klarer sig bedre i de nationale test. Vi vil væk fra heldagsskolen, men ønsker en skole, hvor børn er glade og har overskud til at lære. Det kræver også en folkeskole, hvor vi slår hurtigt ned på mobning. Ingen børn skal gå grædende hjem fra skole.

Inklusion i skolen er en smuk tanke. Og vi går ind for, at alle børn skal have lige muligheder. Netop derfor skal vi være varsomme med, at inklusion ikke går så vidt, at det samlede faglige niveau i klasserne, trækkes ned. Børn er specielle, og derfor kræves der en individuel tilgang, hvor børn ikke bare proppes ind i samme kasse.

Byen skal udvikles – med respekt

De senere år er der skudt mange nye bygninger op i Odense. Desværre er det langt fra alle, der er lige kønne. Vi vil have bedre arkitektur i byen, og vi mener at vi skal tage et større ansvar for, at der ikke skyder grimme hvide betonkasser op overalt. I en by som Odense smelter arkitektur, historie og kultur sammen og giver tilsammen fortællingen om Odense. Og det må gerne være fortællingen om den grimme ælling, der blev til en smuk svane – men desværre tyder de senere års udvikling mere på, at vi om få år kan fortælle om hvordan svanen skrumpede sammen, og blev til en grim ælling!

Livet i byen må gerne brede sig udover hele byen. Derfor skal byens kulturtilbud bredes ud, samtidig med at vi fastholder livet i bymidten. For os, må der gerne komme mere musik i byen. Det skaber liv og glæde.

Støj skal bekæmpes

Alt for mange Odenseanere er stærkt plaget af støj. Specielt støjen fra motorvejen er et meget stort problem. Konservative har i årevis indædt kæmpet kampen for at begrænse støjgenerne, og det det gør vi fortsat.