En ældrepleje med omsorg, værdighed og selvbestemmelse

Alle ældre fortjener omsorg, nærhed og en god pleje. Det skal være rart at blive ældre og der skal være tilbud til alle uanset, om man er en frisk pensionist eller har brug for pleje. Det skaber den tryghed, som er grundstenen i mange liv”

Ældreplejen i Odense har et niveau, der ligger i bunden i forhold til sammenlignelige kommuner (Kilde: 1Kend din kommune 2021, KL): Vi bruger færre timer på hjemmepleje, færre timer på hjemmehjælp, færre hænder på vores plejehjem – Alt sammen, fordi vi bruger færre penge på de ældre. Det går for stærkt i dag. Eksemplerne er mange – gang på gang kan det læses i aviser, mails og høres på gaden fra de pårørende. Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal give de ældre en pleje, som vi kan være bekendt, og som borgerne har tillid til. Det er vores mål.

Vi har derfor fremlagt vores udspil for fremtiden. Det viser vores retning for ældreområdet, og nogle konkrete forslag, som vi vil bringe på banen:  

Egen bolig med tryghed og fællesskab: Mange lever længere og de fleste er heldigvis friske langt op i årerne. Det er trygt og godt at være sammen med andre og stadig have deres egen bolig. Derfor skal byudviklingen bidrage til at muliggøre, at der flere steder bygges boliger, hvor der også er et fællesskab – og gerne på tværs af generationerne. Et Generationers Hus som man har det i f.eks. Aarhus, hvor alle aldre er samlet i et hus, med både vuggestue, børnehave, plejehjem og bosted for borgere med handicap, for de skal ikke gemmes væk, de skal inkluderes i vores by.

Dagcentrene tilbage: Det skal være en ældrepleje med tid og nærvær – og livskvalitet også for de allerældste. Derfor skal vi have dagcentrene tilbage. Alt for mange ældre sidder i ensomhed, og mangler fællesskab, særligt ældre over 75 år. Her er dagcentrene løsningen. Her skal det være muligt at lave aktiviteter, møde dygtigt personale og have en hyggelig snak om alt og ingenting.

Vi vil have moderne alderdomshjem: En mellemting mellem eget hjem og plejehjem – Et sted, hvor der er mere fokus på omsorg end pleje, mere fokus på det sociale end på det sundhedsfaglige. Hvor hyggen og fællesskabet er lige uden for døren. Og så byder fremtiden også på flere aflastningspladser, sætligt til borgere med demens.

Hjemmepleje med fokus på ældre: Vi skal have hjemmepleje, hjemmehjælp, tryghedsboliger og plejehjem, der tager de ældres perspektiv. Tiden skal bruges på dem, som har brug for det. Minuttyranni, hvor hjemmehjælpen og hjemmeplejen skal registrere og dokumentere alt – Det vil vi ikke. Her skal tiden bruges på det vigtigste – de ældre.

Trygge, hyggelige plejehjem: Det skal være trygt, hyggeligt og rart – både for beboerne og deres pårørende. Hvert eneste plejehjem bør også selv kunne bestemme mere, også over maden som bør laves på stedet, som i et hjem. Vores plejehjem skal have et løft. Indretningen og bygningerne trænger til modernisering, der er alt for meget institution og alt for lidt hjemlig hygge Det er først og fremmest de ældres hjem – før, det er en arbejdsplads. Man ved bedst selv – særligt om sit eget liv og behov.

De ældre skal selv bestemme, hvad de vil – det skal kommunen ikke.

Buskort for ældre, Årskort 365: Vi har bybusserne i forvejen og de ældre kan lige så godt bruge dem. Når man bliver pensionist, skal man kunne købe et årskort til bus i Odense Kommune for 365 kr. De ældre får transport til en symbolsk pris og får let adgang til at komme rundt uanset om de skal handle, på familiebesøg eller deltage i nogle af byens aktiviteter målrettet ældre. Der skal også tilbydes flere ture med Flextrafik, så ture til lægen, genoptræning og forebyggelse ikke skal gå fra det sociale liv.

Flere til velfærdsuddannelser: Der skal flere hænder til, og der skal rekrutteres bredere, for at have hænder nok i fremtiden. De dygtige medarbejdere, skal lave det, som de brænder for. Ikke lave unødigt papirarbejde. Fokus skal være på trivsel og tilfredshed for vores medarbejdere. Vi vil søge løsninger, der går i retning af mindre stress og jag. Det skylder vi både de ældre og de ansatte. I Odense skal velfærdsteknologien være frihedsteknologi. Det skal ikke længere nedprioriteres på grund af besparelser.

Forvaltningen: Samarbejdet i sundhedsvæsenet bliver også ændret i forbindelse med sundhedsreformen og oprettelsen af de nye sundhedsfælleskaber. Derfor bør Ældre- og Handicapforvaltningen ændres til en Sundheds- og Omsorgsforvaltning, hvor der også er et skarpere blik på forebyggelse, både af fysiske og psykiske sygdomme.