Lars Bendix
Formand
Morten Nedergaard
Næstformand, Medlemsansvarlig
Søren Tietgen
Kasserer
Carsten Christgau Norge
Sekretær
Dorthe Topp Larsen
Bestyrelsesmedlem
Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem
Lasse Bork Schmidt
Bestyrelsesmedlem
Michael Hjortholm
Bestyrelsesmedlem
Søren Mølgård
Bestyrelsesmedlem