Bestyrelsen

Lasse Bork Schmidt
Formand
John Hoppe
Næstformand
Medlemsansvarlig
Søren Tietgen
Kasserer
Morten Nedergaard
Medlemsansvarlig
Sekretær
Allan Pico
Bestyrelsesmedlem
Jonathan Sundstrøm Bitzow
Bestyrelsesmedlem
Preben Dixen
Bestyrelsesmedlem
Rune Hartung Larsen
Bestyrelsesmedlem
Emil Holbech Hansen
KU-repræsentant
Jacob Feldborg Andersen
KS-repræsentant
Dorthe Topp Larsen
Suppleant
Jonas Mosumgaard
Suppleant