Lars Bendix
Formand
Morten Nedergaard
Næstformand
Søren Tietgen
Økonomiansvarlig
Charlotte Kjøller Bak
Medlemsansvarlig
Carsten Christgau Norge
Sekretær
Marie Brisson
Webmaster
Caroline Lauritsen
Bestyrelsesmedlem
Lasse Bork Schmidt
Bestyrelsesmedlem
Michael Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Jeppe Frank Christensen
KU repræsentant
Henrik Stig Hansen
Suppleant
Preben Dixen
Suppleant