En ældrepleje med omsorg, værdighed og selvbestemmelse

Det skal være trygt at bo og færdes i Odense. Odense er vores fælles hjem – og derfor skal vi skabe en by, hvor vi er lige så trygge ved at færdes i byen, som var vi hjemme i vores eget hjem.

Lys i byen

Først og fremmest skal vores by være mere lys, så vi kan færdes trygt. Derfor ønsker vi mere lys på vores stier og i vores parker, og på særligt udsatte steder skal vi se på mulighederne for videoovervågning.

Kom trygt hjem – også om natten
Det skal være muligt at kunne komme sikkert og trygt hjem – også om natten. Derfor vil vi kæmpe for, at sikre gode muligheder for natbusser. Vores unge skal kunne komme sikkert og trygt hjem til forstæderne.

Til kamp imod utryghed

I den indre by vil vi have opsat pullerter, som forhindrer, at der skabes utryghed med biler i gågadeområdet – Der er netop blevet afsat penge til de første, men vi skal have flere. Vi vil også have gjort en indsats for at lukke de mere skumle elementer af bylivet, som eksempelvis de mange ulovlige vandpibecaféer som er skudt op. Og så vil vi i øvrigt bede politikerne på Christiansborg om at få opsat mere automatisk trafikkontrol for at komme vanvidskørsel til livs.

På samme måde har vi brug for hjælp til at kunne styrke samarbejdet mellem SKAT, Politi og Kommunen til at sætte hårdere ind overfor kriminelle som snyder med offentlige ydelser og hvidvasker penge fra kriminalitet.

Ny lovgivning

Vi vil også gøre noget mere aktivt. Vi forestiller os et kommunalt vagtkorps som kan holde ro og orden i vores parker og på vejene. Det er en mulighed som ligger i den nye politireform. Til gengæld ser vi gerne, at P-Nord får sparket ud af kommunen. Almindelige lovlydige borgere skal ikke plages af et nidkært udenbys korps af p-vagter, som alene har til formål at udskrive flest muligt bøder. I vores by skal tingene fungere – ikke drives af jagt på borgerne.

Forebyggelse

Derfor skal vi selvfølgelig også forebygge kriminalitet. Det skal blandt andet ske ved at tilbyde flere fritidsaktiviteter til unge et sted som i Vollsmose. Vi skal som kommune støtte op om, at der er dels er fritidsaktiviteter og frivillige foreninger, som kan være et alternativ til en skæv løbebane, som måske ender i kriminalitet.

Derfor skal vi have flere og bedre tilbud. På den anden side, så skal vi også sikre at tilbuddene et sted som Vollsmose underbygger det demokratiske og trygge samfund som vi ønsker. Og derfor skal der føres stram kontrol med, at vi kun støtter foreninger og tilbud som modarbejder social kontrol og støtter op om demokratiske værdier.