Flere i arbejde

Arbejdsløsheden i Odense er for høj – alt for høj. Og det har den været i mange år. Det er et problem, for der er reelt kun én måde at få flere penge til velfærd og det er ved at dem uden job, kommer i arbejde. Det er simpelthen hele fundamentet for vores velfærd, at vi, borgere, går på arbejde, tjener penge og betaler skat. Desværre har vi i flere år været alt for dårlige til, at få odenseanerne i arbejde. Og derfor har vi ganske enkelt færre penge til velfærd, end andre kommuner. Det skal vi have gjort noget ved.

Alle i arbejde

Det første vi vil sætte ind med er, at alle som er ramt af langtidsledighed skal sættes i nyttejob. Vi er trætte af historier om kvinder som har gået rundt i over 20 år uden nogensinde at blive sat i arbejdsprøvning eller nyttejob. Det skal være slut. Allerede efter 5 år må det være en kommunal pligt, at en langtidsledig aktiveres i et nyttejob. Vi tror på, at et nyttejob kan være en god måde at komme ud af en rigtig dårlig rytme og ind på arbejdsmarkedet. Vi tror på det faktisk er godt for det sociale menneske at komme ud hjemmefra og lære at stå op, smøre en madpakke og mødes med kollegaer.

Vælger man at sige nej til et tilbudt job, skal det have konsekvenser for den ydelse man modtager. Det duer ikke, at man i årevis kan sige nej til et job, der ikke lige er ønskejobbet, og stadig modtage forsørgelse fra det offentlige.

Erhvervslivet skal behandles bedre

Mange virksomheder fravælger desværre Odense. De oplever for lange sagsbehandlingstider og dårlig service, og derfor går de til andre kommuner og etablerer sig. På den måde går vi glip af mange arbejdspladser hvert år.

Vi skal blive langt bedre til at betjene vores virksomheder, og det starter med den indstilling hele det kommunale system har til at betjene virksomheder. Vi ønsker, at der iværksættes en radikal forandringslære i alle erhvervsrettede funktioner, hvor målet er, altid at sætte sig i virksomhedens sted, og tænke ”hvad vil virksomheden være absolut bedst tjent med”. Vi kalder indsatsen for ”Business First”, som skal være en helt ny måde at tænke og arbejde på. Til det formål ønsker vi at kommunen ansætter en dedikeret Erhvervschef, som får det fulde ansvar for service overfor virksomheder. Fokus er, at virksomhederne skal prioriteres højt i enhver henseende.

Alt for længe har vi talt om at gøre noget. Men meget lidt er der sket. Nu skal vi have ryddet op i bureaukratiet, have skabt én, nem og hurtig tilgang for vores virksomheder – og rent faktisk have afsat ressourcer til det.

Turisme

Odense skal være Danmarks ”second city” når turister kigger på Danmarkskortet. Med second city menes, at vi skal være det naturlige valg for turister lige efter København. Derfor skal vi indrette os mere turistvenligt. Det første initiativ er en bedre koordinering mellem kommunen og de private aktører indenfor kultur-og byliv. Vi skal understøtte turismen via alt fra skiltning på andre sprog til guidning og brochurer, ligesom vi skal sikre gode forhold for autocamperturisme og lystbåde.

Vores turistkontor skal genetableres og bemandes når turisterne er i byen, og markedsføringen af Odense styrkes. Og vi kan tiltrække langt flere turister, både privatpersoner og erhvervsturisme.  Med Odenses centrale placering burde mængden af erhvervsturister være markant større. Desværre mangler der velegnede faciliteter til større konferencer i centrum af Odense. Vi ønsker derfor en kortlægning af mulighederne for at blive Danmarks grønneste konferenceby, og hvad der skal til for at nå målet. Herunder gerne mulighederne for at indgå i et samarbejde med en eller flere private investorer, som kan udfolde mulighederne.

Konkret ønsker vi også at kommunen skaber en bynær placering af en særlig plads for autocampere.

Handl lokalt

Odense Kommune skal også gå forrest når det gælder om at støtte op om de lokale virksomheder. Vi skal kort sagt handle mere lokalt og have fokus på, at der skabes lokal beskæftigelse. Et konkret eksempel er, at det faktisk er lidt træls at dansk er det mindst talte sprog blandt alle de, som de seneste år har været travlt beskæftiget med at bygge vores nye letbane! Det projekt har ikke skabt arbejdspladser til ret mange lokale.

Men også når kommunen ellers køber ind, så er der behov for at vi støtter op om lokale handlende. Det er meningsløst, at vi er så bundne af indkøbsaftaler, at vores skattekroner skal gå til sjællandske butikker – som sælger varerne til os, til dobbelt pris.