Fremkommelighed i hverdagen

Når vi skal have en travl hverdag til at gå op, så er det vigtigt, at vi nemt kan komme omkring i vores by. Nu har vi i mange år levet med en by, som har været gravet op og udsat for markante omlægninger. Derfor er det nu tid til at fokusere på fremkommelighed i byen.

Vi vil undgå kødannelser i trafikken. Det skal være nemt at komme rundt i byen. På længere sigt skal vejnettet forberedes til fremtiden og til en større by i vækst. Det betyder, at Ring 3 Vest skal bygges, Kertemindevejens udvidelse skal gennemføres og Ring 3 Øst skal have fire spor. Vi er ikke bange for at bygge nye veje, fordi fremtidens bilteknologi vil give byen grønne biler.

Der er også store kødannelser på mange indfaldsveje om morgenen og om eftermiddagen. Det skal vi have kigget på, så det bliver nemt at komme rundt i Odense.

Busser

Bussen skal køre mere, både om dagen og natten. Vi skal som by kunne sikre, at det er til at leve livet i hele kommunen, og ikke kun i centrum af Odense. Derfor kæmper vi Konservative for, at bussen kommer til at køre oftere, både om dagen og natten i hele kommunen.

Parkering

Der er rift om parkeringspladserne både tæt på centrum af Odense, og i andre dele af Odense. Men særligt de områder, der ligger til på P-licensområdet er hårdt ramt. Derfor mener vi, at P-licensområdet skal udvides ud til ringvejen, og det skal være muligt for familier med to vokse i arbejde, at få to P-licenser.

I centrum af Odense, skal der være p-pladser nok. Og prisen for at parkere skal ikke hæves for at finde penge til andre politiske forslag.