Mørke gang- og cykelstier er utrygskabende. Går man hjem fra en sen tur i byen, eller færdes man alene gennem parkområderne, er det mange steder dunkelt og mørkt. Konservative ønsker at øge trygheden, og afsætter 8 mio. til opsætning af belysning.