Motorvejsstøjen er et alvorligt problem

I det sydlige Odense er mere end 3000 husstande plaget af voldsomme støjgener fra den fynske motorvej. Mange steder overstiger støjen langt Vejdirektoratets vejledende grænseværdier for støjbelastning. Og problemet vil kun vokse i fremtiden, fordi der kommer flere biler på vejene.

Støj er et stigende problem, der negativt påvirker vores livsglæde. Støjen fra motorvejen igennem Odense er enorm, men også i forstæderne opleves der store støjgener.
Konservative vil afsætte 40 mio. til støjbekæmpelse fordelt med 20 mio. til at påbegynde støjbekæmpelse langs motorvejen og 20 mio. til støjhandlingsplan langs de kommunale veje.

(Finansieringen af alle forslag er naturligvis i balance, og kan findes her på siden)

Klik på linket og der åbnes en folder om emnet. 

Konservative-trafikstøj-PRESS-18092017 (1)